សូមទំនាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

អង្គការសម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាព និងគណនេយ្យភាពសង្គម (ស.ស.គ) គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល មិនរកកម្រៃ ដែលប្តេជ្ញាដើម្បីធ្វើអោយមានគណនេយ្យភាព តម្លាភាព សុចរិតភាព សមភាព សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋា ពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ CISA ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១០ ហើយបានចុះបញ្ជីជាថ្មីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ ។

ស្វែងរក​ឃើញ​ពួក​យើង

ផ្ទះលេខ១២ស៊ី, ផ្លូវ ២៣០, សង្កាត់ បឹងសាឡាង,
ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
+៨៥៥ (០) ១៦ ៣៦២ ២០៩
+៨៥៥ (០) ០១២ ៩៤៧ ០២២
coordinator@cisa.org.kh
director@cisa.org.kh
ថ្ងៃធ្វើការពី ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
ពីម៉ោង ០៨ព្រឹក ដល់ ០៥ល្ងាច
ថ្ងៃសៅរិ៍ និង ថ្ងៃអាទិត្យ
ឈប់សម្រាក

សូម​ផ្ញើរសារមក​យើងខ្ញុំ

© 2022 CISA. All Rights Reserved